1. เลือกจากผิวและลักษณะแตงโม สังเกตจุดสีเหลือง ควรเลือกลูกที่มีจุดสีเหลือง เพราะเป็นตัวชี้ว่าลูกนั้นสุกบนดิน

Read More