เรื่องย่อ 7 วันบัลลังก์ราชินี (Queen for Seven Days) ตอนที่ 4

หลังระดมสมองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามขุนนางใหญ่จึงมาเข้าเฝ้ายอนซานกุนในท้องพระโรงเพื่อให้นำเสนอวิธีแก้ไขภัยแล้ง ยอนซานกุนตำหนิ "อิม ซาฮง" (ขุนนางอาวุโส ขั้น 3) ซึ่งเป็นทั้งราชเลขาและหัวหน้าสำนักซกยอกซอ (สำนักประกอบพิธีกรรมด้านความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋า) ที่ไม่เตือนพระองค์ล่วงหน้าว่าจะสวรรค์จะทำให้เกิดภัยแล้งร้ายแรงเช่นนี้ ราชเลขาอิมพยายามอธิบายว่าภัยแล้งเกิดจากพลังหยินและหยางไม่สมดุล (ขาดพลังหยิน) ตนจึงแก้ปัญหาด้วยการปิดประตูด้านทิศใต้ซึ่งเต็มไปด้วยพลังหยิน แล้วเปิดประตูด้านทิศเหนือแทน ยอนซานกุนฟังแล้วไม่ปลื้มจึงตัดบทด้วยการขอฟังวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นได้ (ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง) มากกว่านี้

เสนาฯ ซ้าย "ชิน ซูกึน" (ขุนนางอาวุโส ขั้น 1) เสนอให้ยอนซานกุนทำพิธีขอฝนด้วยตนเองที่ซอนนงดัน (สถานที่ๆ พระราชาใช้ประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้ขอให้พืชผลอุดมบริบูรณ์ในปีหน้า) และแท่นบูชาทวยเทพ ยอนซานกุนถามด้วยความไม่พอใจว่าจะให้พระราชาอย่างตนเอาใจสวรรค์งั้นหรือ เสนาฯ ชินทูลว่าวิธีนี้จะช่วยเยียวยาหัวใจที่แสนอ่อนล้าของราษฎร และเป็นการแสดงความจริงใจต่อสวรรค์ ยอนซานกุนฟังแล้วได้แต่ถอนใจจึงถามหาวิธีใหม่ "ปาร์ค วอนจง" (ขุนนางอาวุโสขั้น 2*) อ้างคำกล่าวของผู้รู้ที่บอกว่าการจัดพระราชพิธีอภิเษกจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ จากนั้นก็เสนอให้จัดพิธีอภิเษกให้องค์ชายชินซอง พร้อมกับอธิบายว่าพิธีอภิเษกจะช่วยเสริมพลังหยินให้แก่ราชวงศ์ และยังรักษาสมดุลของพลังหยินหยางอีกด้วย 

* ตำแหน่งขุนนางในยุคโชซอน แบ่งออกเป็น 18 ลำดับชั้น  ชั้นสูงสุดคือตำแหน่งขุนนางอาวุโส ขั้น 1 ส่วนชั้นล่างสุดคือตำแหน่งขุนนางชั้นผู้น้อย ขั้น 9 (ขุนนางอาวุโส ขั้น 1-3 จะสวมชุดสีแดง) 

ยอนซานกุนเพิ่งจะตระหนักว่าพระอนุชาถึงวัยอภิเษกแล้ว พระองค์จึงเดินลงไปหาชิน ซูกึนแล้วขอให้มาเป็นพ่อตาองค์ชายชินซอง เสนาฯ ชินได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตระหนกตกใจ เขาทรุดตัวก้มหมอบหมายให้พระองค์ทรงใคร่ครวญอีกรอบ  ยอนซานกุนได้ยินว่าเขาซ่อนบุตรสาวไว้ที่บ้านในชนบทห่างไกล ณ เมืองกอชาง ทั้งยังปฏิเสธที่จะเกี่ยวดองกับหลายสกุลใหญ่ที่มาติดต่อขอทาบทามบุตรสาว จึงอยากรู้ว่าเขาจะกล้าปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการแต่งงานของตนด้วยไหม

This entry was posted in แบ่งปันความสุขให้คุณ and tagged , , , . Bookmark the permalink.